سوال بپرسید، پاسخ دهید، رای بدهید و امتیاز بگیرید تا در مسابقه هلو شرکت کنید
13 دوستدار 0 امتیاز منفی
775 بازدید
در امور مالی و مالیاتی توسط تازه وارد (546 امتیاز)
با سلام برای ثبت دریافت وام بانکی در سیستم هلو چه باید کرد؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

2 پاسخ

4 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط استاد (14.8هزار امتیاز)
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

برای ثبت اسناد حسابداری مربوط به وام دریافتی در نرم افزار حسابداری دوتا روش داریم : روش خالص و روش ناخالص

۱.روش خالص ثبت اسناد حسابداری مربوط به وام دریافتی:
موقع دریافت وام یک سند حسابداری در نرم افزار حسابداری ثبت می کنیم و در آن بانک را بدهکار و تسهیلات مالی را  بستانکار می کنیم. در زمان پرداخت قسط وام هم یک سند حسابداری ثبت می کنیم و در آن تسهیلات مالی را بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بانک را بستانکار می کنیم.

۲.روش ناخالص ثبت اسناد حسابداری مربوط به وام دریافتی:
موقع دریافت وام سند حسابداری که ثبت می کنیم به این صورت است که بانک بدهکار و بهره تحقق نیافته (یا بهره سنوات آتی) بدهکار و تسهیلات مالی بستانکار می شوند. و در موقع پرداخت قسط وام یک سند حسابداری در نرم افزار حسابداری ثبت می کینم که در آن تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بهره تحقق نیافته بستانکار و بانک بستانکار می شوند.

طبق اصول حسابداری بدهی ها باید به ارزش فعلی ثبت و گزارش شوند و هر دو روش درسته، در روش ناخالص بهره تحقق نیافته کاهنده تسهیلات مالی است و در معین تسهیلات مالی با ماهیت بدهکار تعریف میشه تا از تسهیلات مالی کسر بشه و تسهیلات به ارزش فعلی ثبت و گزارش بشه.
بهترین روش هم روش خالص است برای ثبت تسهیلات دریافتی.


اگر تسهیلات دریافتی بلند مدت باشه  آن قسمت از اقساطی که مربوط به دوره جاری و سال آتی باشه به حساب حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت (در گروه بدهی های جاری و در معین تسهیلات مالی) انتقال میدیم و همچنین اگر روشمون ناخالص باشه بهره تحقق نیافته رو هم از معین تسهیلات مالی بلند مدت به تسهیلات مالی انتقال میدیم : 


تسهیلات مالی بلند مدت (معینش وام پرداختنی...) بدهکار و بهره تحقق نیافته (در معین تسهیلات مالی در گروه بدهی های جاری) بدهکار و حصه جاری تسهیلات بلند مدت (در معین تسهیلات مالی) بستانکار و بهره تحقق نیافته (در معین تسهیلات مالی بلند مدت) بستانکار.

سرفصل وام دریافتی : 

بلند مدت :
بدهی های غیرجاری»»تسهیلات مالی بلند مدت»»وام های پرداختنی بلند مدت»»وام بانک ...
کوتاه مدت : 
بدهی های جاری»»تسهیلات مالی»»وام های پرداختنی کوتاه مدت»»وام بانک ...
(ماهیت : بستانکار)

سرفصل بهره تحقق نیافته یا بهره سنوات آتی : 

بلند مدت : 
بدهی های غیرجاری»»تسهیلات مالی بلند مدت»»بهره تحقق نیافته»»بهره تحقق نیافته وام بانک ...
کوتاه مدت : 
بدهی های جاری»»تسهیلات مالی»»بهره تحقق نیافته»»بهره تحقق نیافته وام بانک...
(ماهیت : بدهکار)

سرفصل حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت: 
بدهی های جاری»»تسهیلات مالی»»حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت»»حصه جاری وام بانک ...
(ماهیت : بستانکار)

سرفصل هزینه بهره : 
درآمد ها و هزینه ها غیر عملیاتی»»هزینه های مالی»»هزینه بهره»»هزینه بهره وام بانک ...(البته تفصیلی نیاز نیست)
(ماهیت : بدهکار)

**در پايان توصيه مي شود جهت راحتي كار حسابدار از روش اول استفاده شود.**

1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
توسط استاد (28.1هزار امتیاز)

 یک سند حسابداری در نرم افزار حسابداری ثبت می کنیم و درثبت  بانک را بدهکار و تسهیلات مالی بانکی را  بستانکار می کنیم. در زمان پرداخت قسط وام هم یک سند حسابداری ثبت می کنیم و در آن تسهیلات مالی را بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بانک را بستانکار می کنیم.

همه‌چیز درباره‌ی شبکه دانش مالی هلو
سامانه تخصصی پرسش و پاسخ

شبکه دانش مالی هلو یک وب‌سایت پرسش و پاسخ تخصصی است؛ به این معنی که می‌توانید هر سوال تخصصی‌ای در حوزه مالی و حسابداری دارید بپرسید و از افراد متخصص کمک بگیرید.
در واقع هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید به سوال‌هایی که در حوزه تخصص شماست، پاسخ دهید.
از مهم‌ترین هدف‌های این شبکه، اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران و ثبت آنها به‌صورت طبقه‌بندی شده است.
در این شبکه همه‌ی کاربرها امتیازاتی دارند که سطح آنها را نشان می‌دهد. در واقع هر سوالی که پرسیده یا پاسخ داده می‌شود به کاربرها اعتبار و امتیازی می‌دهد و رزومه کاربری آنها را مشخص می‌کند.

بپرسید، پاسخ دهید، زمان را بخرید و امتیاز بگیرید!

...