شبکه دانش مالی هلو

کاربر زینب حسین زاده

عضوی به مدت 1 سال (از اسفند 8, 1401)
عنوان کاربری: ویراستار
اختیارات اضافی: دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
ارسال پست بر روی دیوار کاربر
مشاهده ی صفحه کاربران جدید
نام و نام خانوادگی: زینب حسین زاده
موقعیت:
وبسایت:
درباره: کارشناس فروش هلو

فعالیت توسط زینب حسین زاده

امتیاز: 21,350 امتیاز (رتبه بندی #30)
عنوان: مسلط
سوالات: 60 (8 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 186 (3 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 22
آمار امتیازدهی: 1,044 سوال, 175 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 1,185 امتیازات مثبت, 34 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 1,680 امتیازات مثبت, 13 امتیازات منفی

دیوار پروفایل زینب حسین زاده