شبکه دانش مالی هلو

کاربر زینب حسین زاده

عضوی به مدت 9 ماه (از 8 اسفند 1401)
عنوان کاربری: ویراستار
اختیارات اضافی: دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر دیدگاهی
بستن هرگونه سوال
انتخاب پاسخ برای هر سوال
نمایش آی پی پست های بی نام
نمایش کسانی که پست ها را نشانه گذاری کرده یا به آنها امتیاز داده اند
پنهان یا نمایان کردن هر پستی
ارسال پست بر روی دیوار کاربر
مشاهده ی صفحه کاربران جدید
نام و نام خانوادگی: زینب حسین زاده
موقعیت:
وبسایت:
درباره: کارشناس فروش هلو

فعالیت توسط زینب حسین زاده

امتیاز: 20,736 امتیاز (رتبه بندی #27)
عنوان: مسلط
سوالات: 58 (8 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 179 (3 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 22
آمار امتیازدهی: 1,044 سوال, 175 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 1,185 امتیازات مثبت, 34 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 1,534 امتیازات مثبت, 13 امتیازات منفی

دیوار پروفایل زینب حسین زاده