شبکه دانش مالی هلو

کاربر s.mirkhani

عضوی به مدت 11 ماه (از آذر 20, 1401)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: ساره میرخانی
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط s.mirkhani

امتیاز: 97,220 امتیاز (رتبه بندی #2)
عنوان: استاد یار
سوالات: 749 (393 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 803 (26 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 173
آمار امتیازدهی: 8,000 سوال, 2,705 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 10,666 امتیازات مثبت, 39 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 14,954 امتیازات مثبت, 91 امتیازات منفی

دیوار پروفایل s.mirkhani