شبکه دانش مالی هلو

کاربر s.mirkhani

عضوی به مدت 1 سال (از آذر 20, 1401)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: ساره میرخانی
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط s.mirkhani

امتیاز: 134,490 امتیاز (رتبه بندی #2)
عنوان: استاد
سوالات: 1,405 (684 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 1,210 (36 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 173
آمار امتیازدهی: 8,593 سوال, 3,500 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 12,049 امتیازات مثبت, 44 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 20,787 امتیازات مثبت, 152 امتیازات منفی

دیوار پروفایل s.mirkhani