شبکه دانش مالی هلو

کاربر s.mirkhani

عضوی به مدت 1 سال (از آذر 20, 1401)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: ساره میرخانی
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط s.mirkhani

امتیاز: 150,640 امتیاز (رتبه بندی #2)
عنوان: استاد تمام
سوالات: 1,418 (687 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 1,581 (36 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 173
آمار امتیازدهی: 8,861 سوال, 5,087 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 13,893 امتیازات مثبت, 55 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 20,959 امتیازات مثبت, 156 امتیازات منفی

دیوار پروفایل s.mirkhani