شبکه دانش مالی هلو

کاربر f.karimi

عضوی به مدت 8 ماه (از آبان 9, 1402)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: فاطمه کریمی
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط f.karimi

امتیاز: 64,994 امتیاز (رتبه بندی #7)
عنوان: استاد یار
سوالات: 265 (5 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 398 (68 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 5
آمار امتیازدهی: 9,857 سوال, 1,325 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 11,152 امتیازات مثبت, 30 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 3,419 امتیازات مثبت, 22 امتیازات منفی

دیوار پروفایل f.karimi