شبکه دانش مالی هلو

کاربر a.rohii

عضوی به مدت 1 سال (از مهر 25, 1401)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: علیرضا روحی
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط a.rohii

امتیاز: 5,788 امتیاز (رتبه بندی #49)
عنوان: تازه کار
سوالات: 90 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 76 (5 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 1
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 7 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 9 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 2,086 امتیازات مثبت, 17 امتیازات منفی

دیوار پروفایل a.rohii