شبکه دانش مالی هلو

کاربر Zahra faraji

عضوی به مدت 1 سال (از شهریور 22, 1401)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: زهرا فرجی
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط Zahra faraji

امتیاز: 19,056 امتیاز (رتبه بندی #32)
عنوان: مسلط
سوالات: 66 (7 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 520 (45 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 2
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 2,141 امتیازات مثبت, 13 امتیازات منفی

دیوار پروفایل Zahra faraji