شبکه دانش مالی هلو

کاربر S.asgari

عضوی به مدت 9 ماه (از 10 اسفند 1401)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: Setare asgari
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط S.asgari

امتیاز: 27,306 امتیاز (رتبه بندی #25)
عنوان: مسلط
سوالات: 143 (7 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 11
دیدگاه ها: 120
آمار امتیازدهی: 4,885 سوال, 323 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 5,204 امتیازات مثبت, 4 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 2,724 امتیازات مثبت, 22 امتیازات منفی

دیوار پروفایل S.asgari