شبکه دانش مالی هلو

کاربر S.BAGHERABADI

عضوی به مدت 8 ماه (از 13 اسفند 1401)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: صبا باقرآبادي
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط S.BAGHERABADI

امتیاز: 41,954 امتیاز (رتبه بندی #14)
عنوان: حرفه‌ای
سوالات: 158 (15 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 50 (10 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 75
آمار امتیازدهی: 8,392 سوال, 124 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 8,485 امتیازات مثبت, 31 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 3,197 امتیازات مثبت, 7 امتیازات منفی

دیوار پروفایل S.BAGHERABADI