شبکه دانش مالی هلو

کاربر MohammadRezaAjili

عضوی به مدت 6 ماه (از 13 اسفند 1401)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: محمدرضا آجیلی
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط MohammadRezaAjili

امتیاز: 14,734 امتیاز (رتبه بندی #30)
عنوان: فعال
سوالات: 2
پاسخ ها: 58 (18 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 3,069 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 3,055 امتیازات مثبت, 14 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 107 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی

دیوار پروفایل MohammadRezaAjili

8,145 سوال
9,092 پاسخ
1,726 دیدگاه
4,122 کاربر