شبکه دانش مالی هلو

کاربر M.ZAMANI

عضوی به مدت 1 سال (از خرداد 23, 1402)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: mehdi zamani
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط M.ZAMANI

امتیاز: 26,776 امتیاز (رتبه بندی #27)
عنوان: مسلط
سوالات: 19 (9 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 104 (22 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 15
آمار امتیازدهی: 4,107 سوال, 49 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 4,143 امتیازات مثبت, 13 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 622 امتیازات مثبت, 11 امتیازات منفی

دیوار پروفایل M.ZAMANI