شبکه دانش مالی هلو

کاربر M.ZAMANI

عضوی به مدت 5 ماه (از 23 خرداد 1402)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: mehdi zamani
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط M.ZAMANI

امتیاز: 18,598 امتیاز (رتبه بندی #29)
عنوان: مسلط
سوالات: 18 (9 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 80 (17 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 13
آمار امتیازدهی: 3,583 سوال, 46 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 3,620 امتیازات مثبت, 9 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 477 امتیازات مثبت, 7 امتیازات منفی

دیوار پروفایل M.ZAMANI