شبکه دانش مالی هلو

کاربر Haami

عضوی به مدت 1 سال (از اردیبهشت 6, 1402)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: حامی نباتی
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط Haami

امتیاز: 6,726 امتیاز (رتبه بندی #44)
عنوان: تازه کار
سوالات: 170 (20 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 24 (2 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 11
آمار امتیازدهی: 18 سوال, 9 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 27 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 3,322 امتیازات مثبت, 26 امتیازات منفی

دیوار پروفایل Haami