شبکه دانش مالی هلو

کاربر HT1981

عضوی به مدت 9 ماه (از 8 اسفند 1401)
عنوان کاربری: ویراستار
اختیارات اضافی: دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر دیدگاهی
بستن هرگونه سوال
انتخاب پاسخ برای هر سوال
نمایش آی پی پست های بی نام
نمایش کسانی که پست ها را نشانه گذاری کرده یا به آنها امتیاز داده اند
پنهان یا نمایان کردن هر پستی
ارسال پست بر روی دیوار کاربر
مشاهده ی صفحه کاربران جدید
نام و نام خانوادگی: همراز تولائی
موقعیت:
وبسایت:
درباره: کارشناس فروش هلو

فعالیت توسط HT1981

امتیاز: 17,504 امتیاز (رتبه بندی #31)
عنوان: مسلط
سوالات: 66 (7 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 100 (8 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 45
آمار امتیازدهی: 253 سوال, 120 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 372 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 1,532 امتیازات مثبت, 6 امتیازات منفی

دیوار پروفایل HT1981