شبکه دانش مالی هلو

کاربر پرهام رحیمی

عضوی به مدت 10 ماه (از آذر 7, 1401)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: امیرپرهام رحیمی
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط پرهام رحیمی

امتیاز: 25,226 امتیاز (رتبه بندی #22)
عنوان: مسلط
سوالات: 110 (4 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 406 (40 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 3
آمار امتیازدهی: 649 سوال, 1,088 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 1,679 امتیازات مثبت, 58 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 3,035 امتیازات مثبت, 25 امتیازات منفی

دیوار پروفایل پرهام رحیمی

8,145 سوال
9,085 پاسخ
1,726 دیدگاه
4,122 کاربر