شبکه دانش مالی هلو

کاربر محسن بابائی

عضوی به مدت 9 ماه (از آذر 20, 1401)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: mo.babaei
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط محسن بابائی

امتیاز: 40,958 امتیاز (رتبه بندی #9)
عنوان: حرفه‌ای
سوالات: 151 (8 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 312 (53 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 38
آمار امتیازدهی: 6,117 سوال, 35 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 6,137 امتیازات مثبت, 15 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 3,221 امتیازات مثبت, 7 امتیازات منفی

دیوار پروفایل محسن بابائی

8,145 سوال
9,092 پاسخ
1,726 دیدگاه
4,122 کاربر