شبکه دانش مالی هلو

کاربر محسن بابائی

عضوی به مدت 1 سال (از آذر 20, 1401)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: mo.babaei
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط محسن بابائی

امتیاز: 47,024 امتیاز (رتبه بندی #13)
عنوان: حرفه‌ای
سوالات: 200 (8 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 391 (79 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 39
آمار امتیازدهی: 6,398 سوال, 45 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 6,388 امتیازات مثبت, 55 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 4,741 امتیازات مثبت, 19 امتیازات منفی

دیوار پروفایل محسن بابائی