شبکه دانش مالی هلو

کاربر غزاله خالصی نیا

عضوی به مدت 9 ماه (از 9 اسفند 1401)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: غزاله خالصی نیا
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط غزاله خالصی نیا

امتیاز: 42,754 امتیاز (رتبه بندی #13)
عنوان: حرفه‌ای
سوالات: 160 (21 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 36 (5 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 178
آمار امتیازدهی: 8,119 سوال, 527 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 8,642 امتیازات مثبت, 4 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 3,004 امتیازات مثبت, 15 امتیازات منفی

دیوار پروفایل غزاله خالصی نیا