شبکه دانش مالی هلو

کاربر غزاله خالصی نیا

عضوی به مدت 1 سال (از اسفند 9, 1401)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
اختیارات اضافی: ارسال پست بر روی دیوار کاربر
نام و نام خانوادگی: غزاله خالصی نیا
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط غزاله خالصی نیا

امتیاز: 44,836 امتیاز (رتبه بندی #15)
عنوان: حرفه‌ای
سوالات: 183 (21 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 36 (5 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 189
آمار امتیازدهی: 8,425 سوال, 545 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 8,965 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 3,434 امتیازات مثبت, 21 امتیازات منفی

دیوار پروفایل غزاله خالصی نیا